Người học cần 3000 từ?

Rõ ràng là để học một ngoại ngữ, chúng ta cần học nhiều từ. Nhưng bao nhiêu? Những người nói tiếng Anh bản địa (tiếng mẹ đẻ của họ) có từ vựng khoảng 20.000-25.000 gia đình từ (A ‘word family’ là nhóm từ có cùng ý nghĩa cơ bản như: create, creation, creating, created, creative …), người học ngoại tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ cần vốn từ vựng tiếng Anh ít hơn nhiều [1]. Những người học ngoại ngữ chỉ cần khoảng 3000-5000 từ để có khả năng nói và nghe tiếng Anh khá tốt. Đây là một tin tuyệt vời cho người học tiếng Anh bởi vì nhiệm vụ của họ dễ dàng hơn nhiều so với người bản xứ!

300 từ tiếng anh thong dung

Tại sao chỉ cần 3000 từ?

Một trong những lý do cho con số nhỏ này (3000 từ vựng) dường như là bản chất của từ và tần số xuất hiện trong một ngôn ngữ. Không phải tất cả các từ đều “giống nhau” bởi vì một số từ như time, the, come, make, là rất phổ biến, trong khi những từ khác như  parasol, bombastic and edifice tương đối hiếm và bạn sẽ không gặp chúng mấy trong đời sống hàng ngày. Do đó có vẻ rõ ràng rằng những từ thường xuyên dùng là một trong những từ đầu tiên phải học bởi vì chúng sẽ lôi ra và sử dụng thường xuyên nhất và sẽ cần thiết nhất trong cuộc sống thường nhật của bạn.

Sở dĩ chúng được gọi là Thông dụng  vì chúng được tìm thấy trong nhiều loại tình huống và lĩnh vực. Các từ này được tìm thấy trong rất nhiều phạm vi rộng lớn như trong thế giới y học, trong tiểu thuyết, trong các báo cáo khoa học, trên các trang web, trong cuộc trò chuyện hàng ngày, trong chính trị …. Bởi vì những từ này xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh nên rất hữu ích cho hầu hết người học.

3000 tu tieng anh thong dung

Ai cần 3000 từ?

Một số giáo viên khăng khăng rằng người học chỉ nên dạy những từ mà những người học cần (ví dụ như chúng ta nên dạy các từ về ngành y cho bác sĩ) và dạy họ những từ mà họ không cần hoặc không muốn học là lãng phí thời gian. Nhưng một số giáo viên không nhận thức được rằng có một từ vựng thông dụng chung cho TẤT CẢ các lĩnh vực. Nghĩa là, những từ thông dụng này là những bộ khung cho phép tạo nên hình dáng của giao tiếp. Hãy tưởng tượng một bác sĩ biết hàng trăm từ y học và không biết get, give, time, break, the và some! Trong TẤT CẢ các lĩnh vực, từ vựng thông dụng chung là phổ biến hơn các từ kỹ thuật chuyên môn. Do đó các bác sỹ giảng dạy chỉ học những từ vựng về y tế sẽ không cho phép họ đọc các bài báo về y khoa vì họ không biết các từ vựng thông dụng giúp hỗ trợ từ vựng chuyên môn của họ.

Hơn nữa, những người học muốn chuyên môn chỉ trong một lĩnh vực họ sẽ phải đối phó với từ vựng thông dụng khác bên ngoài lĩnh vực của họ trong các hội nghị, khi đi du lịch, khi gặp người và như vậy. Không có trường hợp nào có thể nói rằng không cần sử dụng từ vựng thông dụng mà chỉ dùng những từ chuyên môn mà thôi. Nhưng vốn từ vựng thông dụng này là bắt buộc và hầu như tất cả những người học tiếng Anh  cần và phải được học, để đảm bảo sự lưu loát cũng như vốn từ vựng đủ cho việc giao tiếp hằng ngày đồng thời hỗ trợ các từ vựng chuyên môn của mỗi người.

Kết luận

Đến đây bạn đã trả lời được câu hỏi là từ vựng thông dụng cần thiết cho những ai rồi đúng không? Phải, tất cả chúng ta, những người học tiếng Anh, dù bạn là bác sĩ, là nhân viên IT, bạn là nhân viên ngân hàng, thu ngân hay làm trong bảo hiểm, hoặc đơn giản là bạn đang thất nghiệp…. bạn hãy tin rằng học 3000 từ tiếng Anh thông dụng là điều cần thiết nhất cho bạn và không loại trừ riêng ai cả. Tuy nhiên, sẽ rất gây hiểu nhầm khi giả định rằng một vài trăm từ của Từ vựng thông dụng là đủ. Điều này là do có những giới hạn về những gì người ta có thể làm với một từ vựng nhất định. Từ đó bạn còn  biết rằng vốn 3000 từ vựng chính là mốc mà bạn cần đạt được để hoàn thành mục tiêu này.

About The Author

Related Posts