Từ vựng từ thường được dạy trong các trường học để giúp học sinh học cách nói và viết nhiều hơn. Học sinh có thể thực hiện một trong nhiều cách tiếp cận để học từ vựng. Những kỹ thuật này bao gồm từ sử dụng thẻ flashcard để sử dụng kết hợp từ. Hãy thử một số phương pháp học từ vựng khác nhau để tìm từ phù hợp nhất với bạn và giúp bạn kiểm tra bài kiểm tra tiếp theo.
BƯỚC 1
Gấp một miếng giấy theo một nửa chiều dài. Viết từ vựng vào nửa bên trái và định nghĩa cho mỗi từ trên một nửa bên phải. tiếp tục gấp đôi tờ giấy. Viết định nghĩa ở nửa bên trái và từ bên phải. gấp đôi giấy tiếp tục. Nhìn vào từ vựng. Cung cấp định nghĩa cho mỗi từ mà không cần nhìn vào những gì bạn đã viết. Lặp lại cho đến khi bạn đã ghi nhớ những từ đó.

BƯỚC 2
Tạo một thẻ flashcard, sử dụng 4×7 hoặc các kích thước phù hợp với bạn, tạo nội dung cho mỗi từ vựng và định nghĩa. Viết từ vựng lên mặt trước của thẻ; Đó là định nghĩa ở mặt sau. Đọc từ và cho định nghĩa hoặc ngược lại. Tiếp tục cho đến khi bạn đã ghi nhớ từ.

BƯỚC 3
Ghi nhớ các từ vựng bằng cách liên kết. Hãy lên một câu chuyện về một từ đặc biệt khó khăn hoặc suy nghĩ về một cái gì đó bạn liên kết với từ này. Ví dụ: nếu từ “thuyết phục”, hãy nghĩ đến trường hợp bạn thuyết phục bố mẹ mua cho bạn một chiếc xe đạp hoặc xe mới.

BƯỚC 4
Học với một người bạn. Yêu cầu bạn bè của bạn để cho bạn thấy một từ trên một trong những thẻ flashcard của bạn. Bạn đưa ra định nghĩa ở mặt sau của thẻ. Ngược lại, người học chung có thể cung cấp cho bạn định nghĩa và bạn có thể trả lời bằng cách đặt tên từ từ.

About The Author

Related Posts