Ở bài viết trước, chúng ta đã biết qua cách để học từ vựng bằng cách đọc thật nhiều những sách, tài liệu, báo chí tiếng Anh để nâng cao vố từ vựng của bạn.

Tiếp đến bài viết này, Chúng ta sẽ học cách để học từ vựng bằng cách ghi những từ vựng của bạn lên tấm thẻ giấy hay còn được gọi là flashcard.  Học từ vựng bằng flashcard có thật sự hiệu quả.? Chúng ta sẽ được biết rõ dưới đây:

Nó cũng là một ý tưởng tốt để viết ra những từ và cụm từ mới mà bạn thấy thích thú và muốn ghi nhớ. Một số người tạo ra một tập sách từ vựng, nhưng một cách tốt hơn là tạo ra một số thẻ từ vựng flashcard. Một thẻ flashcard là một mảnh hai mặt của thẻ. Một mặt, viết từ tiếng Anh hoặc cụm từ, ở phía bên kia đã viết xuống tương đương với Thái Lan hoặc một bức tranh. Sau đó, bạn có thể sử dụng các thẻ này để giúp bạn ghi nhớ những từ và cụm từ bằng cách kiểm tra chính mình.

Bạn cũng có thể sử dụng công nghệ để làm thẻ flashcard. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng học từ vựng tiếng anh flashcard thẻ phong cách và các trang web như Anki / và Memrise / để làm Flashcards kỹ thuật số. Bằng cách này, bạn có thể học tiếng Anh trên điện thoại của bạn trong khi đứng trong một hàng đợi hay chờ đợi một chiếc xe buýt.

Khi bạn bắt đầu phát triển vốn từ vựng của bạn, bạn sẽ thấy rằng đọc sách trở nên dễ dàng hơn mỗi ngày. Bạn sẽ tìm hiểu thêm và nhiều từ và cụm từ và bạn sẽ thấy làm thế nào họ đang sử dụng. Bạn cũng sẽ bắt đầu hiểu văn bản dễ dàng hơn, nên việc đọc sẽ trở nên thú vị hơn. bạn cũng sẽ thấy như thế nào câu được xây dựng, vì vậy bạn sẽ thấy ngữ pháp trong hành động đọc sách của mình. Điều này sẽ giúp bạn hiểu ngữ pháp, mà không cần phải nhìn vào một cuốn sách ngữ pháp nào cả.

Reading cũng sẽ giúp bạn cải thiện khả năng đọc hiểu của bạn. Khi bạn đọc, bạn sẽ có thói quen và hiểu được ý chính của mỗi đoạn văn bạn đọc một cách nhanh nhất). Một trong những sai lầm lớn nhất của thí sinh IELTS được sử dụng từ ngữ ‘cao cấp’, tìm thấy trong một từ điển, một cách sai lầm, điều này làm cho âm thanh bài luận rất không tự nhiên để học cách viết tiếng Anh bình thường, bởi thế nên đọc tiếng Anh với từ vựng và ngôn ngữ bình thường nhất..

About The Author

Related Posts