Bài thi IELTS đánh giá khả năng của bạn khi nghe, đọc, viết và nói – trong chưa đầy ba giờ đồng hồ.

Có hai loại bài thi IELTS: IELTS Academic và IELTS General Training.

Phần Nghe và Nói cũng giống nhau cho cả hai bài kiểm tra.

Phần Đọc và Viết thì có chút khác nhau tùy thuộc vào bài kiểm tra nào bạn thực hiện.

Các thành phần Nghe, Đọc và Viết của tất cả các bài thi IELTS được hoàn thành trong cùng một ngày, không nghỉ giữa chúng.

Thành phần Nói, tuy nhiên, có thể được hoàn thành đến một tuần trước hoặc sau khi các bài kiểm tra khác. Trung tâm kiểm tra của bạn sẽ tư vấn và quyết định.

Thời gian kiểm tra tổng cộng là 2 giờ và 45 phút.

bai thi ielts co nhung gi

Định dạng bài thi – Lắng nghe

Thời gian: 30 phút

Bạn sẽ nghe bốn bản ghi của người nói tiếng Anh bản xứ và sau đó viết câu trả lời cho một loạt câu hỏi.

Audio 1 – một cuộc trò chuyện giữa hai người trong bối cảnh xã hội hàng ngày.

Audio 2 – một đoạn độc thoại đặt trong bối cảnh xã hội hàng ngày, ví dụ: Một bài phát biểu về các cơ sở địa phương.

Audio 3 – cuộc trò chuyện giữa tối đa bốn người được đặt trong bối cảnh giáo dục hoặc đào tạo, ví dụ: Một trợ giảng của trường đại học và một sinh viên thảo luận về một đề tài.

Audio 4 – một độc thoại về môn học, ví dụ: Một bài giảng của trường đại học.

Các chuyên viên đánh giá sẽ tìm kiếm bằng chứng về khả năng hiểu được ý chính và thông tin chi tiết, quan điểm và thái độ của người nói, mục đích của lời nói và đó sẽ là bằng chứng về khả năng nghe của bạn. Đây cũng là phần chưa rất nhiều mẹo mà có dịp mình sẽ chia sẻ với các bạn.

Định dạng bài thi – Đọc

Thời gian: 60 phút

Thành phần Reading gồm 40 câu hỏi, được thiết kế để kiểm tra nhiều kỹ năng đọc. Chúng bao gồm đọc sách, đọc cho các ý tưởng chính, đọc chi tiết, lướt qua, hiểu được lập luận logic và công nhận ý kiến, thái độ và mục đích của các đoạn văn.

IELTS Academic test – bao gồm ba bài báo dài, từ mô tả và thực tế đến phân tích và phân tích. Chúng được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí  thích hợp cho những người tham gia các khóa học đại học hoặc tìm kiếm cơ sở học tập chuyên nghiệp.

IELTS General Training test – bao gồm các trích dẫn từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và hướng dẫn. Đây là những tài liệu mà bạn có thể gặp phải hàng ngày trong môi trường nói tiếng Anh.

Định dạng bài thi – Viết học thuật

60 phút

IELTS Academic test

Có hai task:

Task 1 – bạn sẽ được trình bày với một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích các thông tin bằng lời của riêng bạn. Bạn có thể được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của quy trình, cách thức hoạt động của một thứ gì đó hoặc mô tả một đối tượng hoặc sự kiện. (ít nhất 150 từ)

Task 2 – bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Những câu trả lời đối với cả hai nhiệm vụ trên phải được  trình bày trong một phong cách chính thức. (ít nhất 250 từ)

IELTS General Training

Có hai task:

Task 1 – bạn sẽ được trình bày với một tình huống và yêu cầu viết thư yêu cầu thông tin, hoặc giải thích tình hình. Bức thư có thể là cá nhân, bán chính thức hoặc chính thức trong phong cách. (ít nhất 150 từ)

Task 2 – bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bài luận có thể sẽ thiên hướng theo phong cách cá nhân của mỗi người.  (ít nhất 250 từ)

Định dạng bài thi – Nói

Thời gian: 11-14 phút

Phần nói nói đánh giá việc sử dụng tiếng Anh nói của bạn. Mỗi bài kiểm tra đều được ghi âm lại.

Phần 1 – người kiểm tra sẽ hỏi bạn các câu hỏi chung về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc, chẳng hạn như nhà, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

Phần 2 – bạn sẽ được cấp một thẻ yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói đến tối đa hai phút. Người kiểm tra sẽ hỏi một hoặc hai câu hỏi về cùng một chủ đề đó.

Phần 3 – bạn sẽ được hỏi những câu hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Đây sẽ là cơ hội để bạn thảo luận nhiều ý tưởng và vấn đề trừu tượng hơn. Phần này của bài thi kéo dài từ bốn đến năm phút.

About The Author

Related Posts