Mình đã thâu tóm 600 từ vựng TOEIC như thế nào ?

Con đường học ngoại ngữ thực sự không phải trải hoa hồng, nó luôn có những trở ngại nhất định, việc nắm trong tay 600 từ vựng TOEIC thì các bạn đã đi được một phần ba quãng đường rồi. Sau đây tôi sẽ chỉ cho các...